การพัฒนาชุดแบตเตอรี่แบบถอดเปลี่ยนได้สำหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2019 exกรรชัย เที่ยงลิ้ม, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Tab Cooling on Large-Format Lithium-Ion Pouch Cells", SAE Technical Papers, ปีที่ -, ฉบับที่ December, ธันวาคม 2019
Publish Year International Conference 3
2020 exภัคพล ทรงโยธิน, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reduced-Order Thermal Model for Large-Format Li-Ion Pouch Cells Based on Pad? Approximation Method", 2019-2020 JSAE KANTO International Conference of Automotive Technology for Young Engineers (ICATYE), 4 มีนาคม 2020, โตเกียว ญี่ปุ่น
2020 exNatcha Rajchapanupat, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Comparative Study of Equivalent Circuit Models for a Li-ion Battery Pack of an Electric Tuk-Tuk", The 11th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICoME 2020), 1 - 4 ธันวาคม 2020, เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2019 exกรรชัย เที่ยงลิ้ม, inดร.ภูวนาถ ปรมาพจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Tab Cooling on Large Format Lithium-Ion Pouch Cells", 2019 JSAE/SAE International Powertrains, Fuels and Lubricants Meeting (PFL2019), 26 - 29 สิงหาคม 2019, Kyoto ญี่ปุ่น