การฟื้นฟูวัฒนธรรมการอยู่อาศัยและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของหมู่บ้านริมน้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการเผยแพร่ภูมิปัญญาโดยอาศัยนวัตกรรมแบบย้อนกลับ

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYasufumi UEKITA, exIkuro SHIMIZU, "Water-Based Settlement and the Loss of Community Water Resilience", Interiority, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2022, หน้า 179-196
Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ปฏิพล ยอดสุรางค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYasufumi UEKITA, exIkuro SHIMIZU, "The Changing of Flood and Flow: River flow changing and the loss of resilientability in Ayutthaya, Thailand", 14th International Conference on Thai Studies (14th ICTS) , 29 เมษายน 2022, Kyoto ญี่ปุ่น