เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขบนโครงสร้างยึดเกาะชนิดพลาสติกย่อยได้สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ