เซลล์ต้นกำเนิดจากฟันน้ำนมลูกสุนัขบนโครงสร้างยึดเกาะชนิดพลาสติกย่อยได้สำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อลิ้นหัวใจ

Publish Year International Journal 1
2020 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exSuruk Udomsom, exKittiya Thunsiri, "Dental pulp stem cells for tissue-engineered heart valve", Indian Journal of Animal Research, ปีที่ 54, ฉบับที่ 12, เมษายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1554-1557