การประเมินรูปแบบการเดินทางและใช้แอร์ของคนไทยในมุมมองของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม