การประเมินสมดุลน้ำโดยใช้ SWAT

Publish Year International Journal 1
2018 exผศ. ดร.ปรียาพร โกษา, inนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of water balance using SWAT – A case study of the Nakhon Ratchasima Province", Lowland Technology International, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กันยายน 2018, หน้า 221-228