การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำหรับบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม