เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

  • โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) กิจกรรมสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่โดยมีบริษัทขนาดใหญ่เป็นพี่เลี้ยง (Business Brotherhood) ประจำปี 2561

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inดร.ประมวล ทรายทอง

  • inดร.ประมวล ทรายทอง,inดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์