การออกแบบและควบคุมระบบการจำลองการเคลื่อนที่ด้วยโครงสร้างแบบสจ๊วต

Publish Year International Conference 1
2018 inดร.กิตติพงษ์ เยาวาจา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ball Balancing on a Stewart Platform using Fuzzy Supervisory PID Visual Servo Control", 5th International Conference on Advance Informatics: Concepts, Theory And Applications., 14 - 17 สิงหาคม 2018, กระบี่ อื่นๆ ประเทศไทย