เทคนิคผสมผสานของเมแทโบโลมิกส์และเฟลเวอโรมิกส์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซิ่มระหว่างการสุกของมะม่วงน้ำดอกไม้ (Mangifera indica L.)


แสดงความคิดเห็น

(0)