การดื้อต่อยาปฏิชีวนะและน้ำยาฆ่าเชื้อของเชื้อแซลโมเนลลาที่แยกได้จากเป็ดเนื้อในจังหวัดนครปฐม