การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์เชื้ออิริโดไวรัสที่แยกได้จากปลากะพงขาวและปลากะรังในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2020 exPattarawit Kerddee, exHa Thanh Dong , exPutita Chokmangmeepisarn, exChannarong Rodkhum, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exJorge del-Pozo, inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simultaneous detection of scale drop disease virus and Flavobacterium columnare from diseased freshwater-reared barramundi Lates calcarifer", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 140, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 119-128
2020 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชญานิษฐ์ สุนทระ, exHa T. Dong, exKornsunee Phiwsaiya, exSaengchan Senapin, "Draft genome sequence of scale drop disease virus (SDDV) retrieved from metagenomic investigation of infected barramundi, Lates calcarifer (Bloch, 1790)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 43, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2020, หน้า 1287-1298
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.พัฒนพล ขยันสำรวจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarawit Kerddee, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exChannarong Rodkhum, exNopadon Pirarat, "Occurrence of mass mortality in the freshwater farmed Asian seabass (Lates calcarifer ) concurrentlyinfected with Flavobacterium columnare and infectious spleen and kidney necrosis virus (ISKNV)", Flavobacterium 2018, 27 - 29 พฤศจิกายน 2018, Nara ญี่ปุ่น