การตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส rabies และเชื้อไวรัสที่เกี่ยวข้องในค้างคาวแม่ไก่