การพัฒนาชิปเซนเซอร์ชนิดใช้แสงอินฟาเรดช่วงคลื่นกลางบนสารกึ่งตัวนำซิลิกอนเจอมาเนียม

Publish Year International Journal 5
2020 exNatnicha Koompai, exPichet Limsuwan , exXavier Le Roux, exLaurent Vivien, exDelphine Marris-Morini, inดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Si3N4 waveguides for on-chip gas sensing by optical absorption within the mid-infrared region between 2.7 and 3.4 um", Results in Physics, ปีที่ 16, ฉบับที่ March 2020, มีนาคม 2020, หน้า 102957-1-102957-9
2020 exWorawat Traiwattanapong, exKazumi Wada , inดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์, "FDTD investigation on compact and wideband optical integration between Si3N4 and Ge-based waveguide devices via amorphous Si and GeSi lateral tapers", Results in Physics, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 103256
2019 inดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์, exVladyslav Vakarin, exJacopo Frigerio, exDaniel Chrastina, exGiovanni Isella, exLaurent Vivien, exDelphine Marris-Morini, "Recent Progress on Ge/SiGe Quantum Well Optical Modulators, Detectors, and Emitters for Optical Interconnects", Photonics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019
2019 exWorawat Traiwattanapong, exKazumi Wada , inดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์, "Analysis of optical integration between Si3N4 waveguide and Ge-based optical modulator using a lateral amorphous GeSi taper at the telecommunication wavelength of 1.55 um", Applied Sciences (Switzerland), ปีที่ 9, ฉบับที่ 18, กันยายน 2019, หน้า 1-9
2018 inดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์, exNatnicha Koompai, exPichet Limsuwan , "Theoretical investigation of a low-voltage Ge/SiGe multiple quantum wells optical modulator operating at 1310 nm integrated with Si3N4 waveguides", AIP Advances , ปีที่ 8(11), ฉบับที่ 115318, พฤศจิกายน 2018, หน้า 115318-1-115318-7
Publish Year International Conference 1
2020 exNatnicha Koompai, exPichet Limsuwan , exXavier Le Roux, exLaurent Vivien, exDelphine Marris-Morini, inดร.ปพิชญา ชัยสกุล, รองศาสตราจารย์, "Theoretical investigation of silicon nitride waveguides for optical gas sensors in agricultural applications", SPIE Photonics Europe, 2020, Online Only, 2 เมษายน 2020