การจัดการความรู้ของเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตผ้ามัดหมี่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดงยางพรพิบูลย์ ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี