การพัฒนานวัตกรรมระบบการบรรจุแบบดัดแปลงสภาพบรรยากาศสำหรับผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค

Publish Year International Journal 1
2019 exP. NUAMDUANG, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, อาจารย์, "Effect of packaging on quality of fresh-cut kiwi", Italian Journal of Food Science, ปีที่ 31, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2019, หน้า 90-95