การพัฒนาการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ FIV ในแมวด้วยโปรตีนแอนติเจนที่ผลิตได้เองในประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2019 exสุภาพร สีทะหะ, exณัชญา ราศรี, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.จตุพร รัตนศรีสมพร (หนูสุด), รองศาสตราจารย์, "Molecular Detection of P15 Matrix Protein in Feline Immunodeficiency Virus-Infected Cats", Conference Proceeding of KUVIC 2019 Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย