การพัฒนาต้นแบบวัคซีนชนิดกินป้องกันเลปโตสไปโรซีสจากโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีน rKU_Sej_LRR_2271 เชื้อเลปโตสไปราสายพันธุ์ท้องถิ่น ผลิตจากแบคทีเรียสายพันธุ์ แลคโตบาซิลลัสเกรดอาหาร