การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากบัวหลวงเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์

Publish Year International Journal 4
2020 exUthaiwan Suttisansanee, exSomsri Charoenkiatkul, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exPiya Temviriyanukul, "Mulberry Fruit Cultivar ‘Chiang Mai’ Prevents Beta-Amyloid Toxicity in PC12 Neuronal Cells and in a Drosophila Model of Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 8, เมษายน 2020, หน้า 1837-1851
2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, exNatnicha Promyos, exSirinapa Thangsiri , exKanchana Pruesapan, exWanwisa Srinuanchai, exOnanong Nuchuchua, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exNattira On-nom, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "The Effect of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera) and Its Mixtures on Phenolic Profiles, Antioxidant Activities, and Inhibitions of the Key Enzymes Relevant to Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3713-3731
2020 exN. Kaewmak, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ , exU. Suttisansanee, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exR. Chamchan, exC. Khemthong, exผศ. ดร. ณัฐิรา อ่อนน้อม, "Production and quality evaluation of low glycemic index crispy waffle from whole wheat flour supplemented with type 4-resistant starch and sacred lotus stamen", FOOD RESEARCH, ปีที่ 4, ฉบับที่ Suppl. 4, ธันวาคม 2020, หน้า 1-8
2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, exKanchana Pruesapan, exSirinapa Thangsiri , exWoorawee Inthachat, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exSomsri Charoenkiatkul, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "Comparison of Phytochemicals, Antioxidant, and In Vitro Anti-Alzheimer Properties of Twenty-Seven Morus spp. Cultivated in Thailand", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2020, หน้า 2600-2615