สาเหตุการเกิดและการระบุวงปีปลอมของไม้สนเขาร่วมดับการจำแนกขอบเขตที่แท้จริงของไม้ต้นฤดูและไม้ปลายฤดู เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการศึกษาการผันแปรของสภาพภูมิอากาศและการตอบสนองต่อการเติบโตของไม้สน


แสดงความคิดเห็น

(0)