การใช้แมลงเป็นแหล่งโปรตีนที่ยั่งยืนในอาหารไก่ดำ เป็ด และนกกระทาเนื้อ

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exNichaphon Pliantiangtam, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, "Screening of in vitro nutrient digestibility coefficients of selected insect meals in broiler chickens, black-meat chickensand quails", Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, ปีที่ 105, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ตุลาคม 2021, หน้า 305-315
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunyanee Srikachar, exBanthari Chotimanothum, "Potential of Insect Meals as Protein Sources for Meat-Type Ducks Based on In Vitro Digestibility", Animals, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019
Publish Year International Conference 2
2019 exSuwanan Kerttewa, exPaksupa Pleehajinda, exNuttika Deethong, exPipatpong Chundang, exKarun Thongprajukaew, exChanin Tirawattanawanich, exSunyanee Srikachar, exBanthari Chotimanothum, inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "แมลงชนิดใดดีที่สุดสำหรับเป็นอาหารเป็ดเนื้อจากผลการย่อยได้ในหลอดทดลอง", The 43rd International Conference on Veterinary Sciences 2019, 6 - 8 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPipatpong Chundang, inดร.ชนินทร์ ติรวัฒนวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarun Thongprajukaew, exSunyanee Srikachar, exBanthari Chotimanothum, inดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี, รองศาสตราจารย์, "THE USAGE OF INSECTS AS SUSTAINABLE PROTEIN SOURCES FOR MEAT-BLACK CHICKENS, DUCKS AND QUAILS", Kasetsart University Veterinary International Conference 2019, 13 - 14 มิถุนายน 2019, หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย