นวัตกรรมการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.กนกรัตน์ ลิมปิโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattariga Hirunrattana , exNoratat Prachom, "Characteristics of alternative hydrolysates from chicken intestine byproduct and their practical value for hybrid catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus) fed diet", Aquaculture 2019 (WAS 2019) , 7 - 11 มีนาคม 2019, นิวออร์ลีนส์ ลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา