ประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรสะค้านในการยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเสื่อมเสีย