การพัฒนาวุ้นเซลลูโลสจากการหมักผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ร่วมกับเชื้อ Acetobacter xylinum