ระบบควบคุมแบบเฟสนำหน้าสำหรับระบบลูกตุ้มกลับทาง

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.ทวี งามวิไลกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบควบคุมแบบเฟสนําหน้าสําหรับระบบลูกตุ้มกลับทาง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32, 3 - 6 กรกฎาคม 2018, อำเภอเมือง มุกดาหาร ประเทศไทย