พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักจากปลายข้าวหอมมะลิแดงและข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ผสม prebiotics)