การออกแบบระบบและวิธีป้องกันก่อนเกิดเหตุผู้โดยสารติดอยู่ในยานพาหนะ