การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันอะโอคาโดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทย