การทำแผนที่ยีนแบบละเอียดของสอง QTL หลักที่ควบคุมลักษณะการต้านทานด้วงถั่วในถั่วเขียวผิวดำ