ระยะเวลาการเก็บรักษาถั่วอบไขมันเต็มชนิดกะเทาะเปลือก และไม่กะเทาะเปลือก