ผลของโครงสร้างซิลิกาเมโซเซลลูลาร์และอัตราส่วนของโลหะนิกเกิลและทองแดงต่อการผลิตไฮโดรเจนและคาร์บอนนาโนทิวบ์จากมีเทน