การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จากการใช้ประโยชน์ตะกอนดินโรงผลิตน้ำประปา

Publish Year International Conference 1
2018 ex นายพสิษฐ์ กองผล, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์, inดร.สตรีไทย พุ่มไม้, อาจารย์, "Using Water Work Plant Sludge for Economic Worthiness", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood, and Services (ICELS 2018) 19 – 22 November 2018 , 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย