เครื่องวัดความแก่-สุกของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยไดอิเล็กทริกเซ็นเซอร์แบบเคลื่อนที่ได้

Publish Year National Journal 1
2023 exนายปวีณ โชคนุกูล, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจําลองระบบการวัดค่าเพอร์มิตติวิตี้โดยใช้โครงสร้างไมโครสตริปที่ความถี่ไอเอสเอ็มร่วมกับตารางค้นหา", Engineering and Technology Horizons, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 400403-400403
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFareeda HOOKHIAO, "Simulated Results for Frequency Response of Impedance Matching Improvement for Single Layer Dual Mode Antenna for UHF RFID Tag", 2018 Thailand-Japan Microwave (TJMW2018), 27 - 29 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2022 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, inดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศิริพงษ์ เทศนา, exนาบพนฤทธิ์ สกุนะสิงห์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "เครื่องคัดแยกคุณภาพผลมะม่วง", Kasetsart University, 2022