ประสิทธิภาพการบำบัดสารหนูที่ปนเปื้อนในตะกอนดินและน้ำท่าของอ่างเก็บน้ำพุสวรรค์ ด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม แบบน้ำไหลแนวดิ่ง