การศึกษารูปแบบความเชื่อมโยงทางพันธุกรรมในจีโนมของความต้านทานโรคเหี่ยวเหลืองในมะเขือเทศ