การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, อาจารย์, exProfessor Hiromichi Fukui, "SAR Imagery-Based Detection to Support Inundated Observation Using Web Technology", International Journal of Social and Humanity, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2018, หน้า 472-477