การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อสิว (Propionibacterium acnes) ด้วยเปปไทด์จากเมือกหอยทาก