การศึกษาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติค

Publish Year National Conference 1
2019 exณัชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exสุจินันท์ มีไล้, "การประเมินคุณสมบัติการเป็นโพรไบโอติกของ Bacillus coagulans KPS-TF02 และ Lactobacillus rhamnosus KPS-VE9", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)