แนวทางการจัดการความเสี่ยงในระบบการผลิตมะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของเกษตรบ้านนางอย

Publish Year International Conference 1
2019 inนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Guildlines for tomato farmer practice to comply with the Thai agricultural standard: the case in Bann Na-ngoi, Sakon Nakhon province, Thailand.", Sus-LaB 3 2019 3 rd Advanced Multidisciplinary Views on Sustainable Life&Business conference program., 19 - 21 มีนาคม 2019, Taichung ไต้หวัน