เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้

Publish Year International Journal 1
2019 exTimsorn, K, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Inkjet printing of room-temperature gas sensors for identification of formalin contamination in squids", JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2019, หน้า 4782-4791
Publish Year International Conference 1
2018 exHathainut Jaroenrit, exPranlekha Traiwatcharanon, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and characterization of silver nanostructures based on reducing agents from plants", The Second International Conference on Science and Technology of Emerging Materials 2018 (STEMa 2018), 18 - 20 กรกฎาคม 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2022 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exนายยศศรายุทธ สีแก้ว, exนายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์, inดร.อรช กระแสอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครื่องตรวจวัดสารเคมี", มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2022