เครื่องขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา

  • เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2561

  • inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, อาจารย์

  • inนายศราวุฒิ สุพรรณราช, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี