การพัฒนาเปลือกแคบซูลจากวัสดุผสมสตาร์ชมันสำปะหลังและแป้งข้าวไทยสำหรับบรรจุโภชนเภสัชภัณฑ์ประเภทน้ำมัน

Publish Year International Journal 1
2020 exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Characterization of starch, agar and maltodextrin blends for controlled dissolution of edible films", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 80-93