เครื่องหมายวรรคตอนและคำอนุภาคในนวนิยายเรื่องแฮร์ แดร์ ดีเบ่อ ของคอร์เนเลียร์ ฟุ้งเคอร์