การใช้สาหร่ายสไปรูลิน่าผสมในอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองเพื่อเพิ่มปริมาณสารคอร์ดีซีปินในการผลิตเชิงพาณิชย์