การออกแบบระบบโลจิสติกส์เพื่อธุรกิจบริการด้านอาหาร : มาตรฐานและหลักคิด

Publish Year International Journal 2
2020 exN Chaitanoo, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, exDuke Leingpibul, "The use of physical simulation to evaluate thermal properties of food containers in cold chain logistics", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 012018-1-4
2019 exPannita CHAITANGJIT, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The study of cold storage and temperature controlled transportation: A case study of a chain restaurant in Thailand.", Pamukkale ?niversitesi M?hendislik Bilimleri Dergisi, ปีที่ 25, ฉบับที่ 9, ธันวาคม 2019, หน้า 1014-1019
Publish Year International Conference 2
2018 exNaphawan Limmahakun, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GAP ANALYSIS FOR A FOOD SERVICE VALUE CHAIN IN THAILAND", ๑๖th International Logistics and Supply Chain Congress, 18 - 20 ตุลาคม 2018, Denizli สาธารณรัฐตุรกี
2018 exPannita CHAITANGJIT, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Cold Storage and Temperature Controlled Transportation: a Case Study of a Chain Restaurant in Thailand", ๑๖th International Logistics and Supply Chain Congress, 18 - 20 ตุลาคม 2018, Denizli สาธารณรัฐตุรกี