การสกัดสารออกฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระและทดสอบชนิดสารพฤกษเคมีในย่านางและปีบ

Publish Year International Conference 1
2018 exKanitthaporn Orapimp, exAjana Sirimaha, exManassanan Sook-erb, exPornwipha Kittisuntarophat, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Antioxidant and phytochemical properties of Millingtonia hortensis and Tiliacora triandra", 2018 Chemistry Research Symposium, 26 - 27 พฤษภาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย