การพัฒนาทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Financial Efficiency and Economic Growth in Thailand", Journal of Modern Accounting and Auditing, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 105-112
2019 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Foreign Investment and Economic Growth in Thailand – Granger Causality Test-", The Studies in Regional Development, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 1-18
Publish Year International Conference 5
2019 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Financial Access and Economic Growth in Thailand", The 392nd International Conference on Management, Economics & Social Science - ICMESS 2019 , 7 - 8 เมษายน 2019, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย", International Academic Conference on Management, Economics and Marketing in Vienna 2018, Austria (IAC-MEM in Vienna 2018), 6 - 7 กรกฎาคม 2018, เวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
2018 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Financial Efficiency and Economic Growth in Thailand", “2018 International Conference on Social, Management, Business and Innovation in Applied Sciences (SMBIA-Sep-2018)” , 22 - 23 กันยายน 2018
2017 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Does Thai Stock Market Development Lead Economic Growth", The 27th Anniversary of Asian Economics Symposium on Inclusive Growth and Structural Reform the Experience of Asia, 17 - 19 พฤศจิกายน 2017, Guilin สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Stock Market Development and Economic Growth in Thailand", Berlin International Social Sciences and Humanities Conference, 18 - 20 พฤษภาคม 2017, Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี