นวัตกรรมสำหรับแยกเพศน้ำเชื้อปศุสัตว์

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChristina Wang, exStephanie Page, exClint Dart, exRegine Sitruk-Ware, "Early Gonadotropin Suppression Predicts Likelihood of Sperm Suppression in Male Hormonal Contraceptive Gel Clinical Trial Participants", 19th International Congress of Endocrinology (ICE2021), 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2021, Ciudad de Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
2021 exTakashi Yazawa, exTakahiro Sato, exTakanori Ida, inดร.สโรช แก้วมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of Enzyme Activity of Human HSD17Beta3 Using Androgen Receptor-Mediated Transactivation", 19th International Congress of Endocrinology (ICE2021) , 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2021, Ciudad de Buenos Aires สาธารณรัฐอาร์เจนตินา