การทบทวนความผิดปกติของเนื้องอกและความสำคัญของการวิจัยสำหรับกลยุทธ์การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ