ผลของสารสกัดจากใบสักต่อการควบคุมโรคแอนแทรกโนสในกล้วยหอมทอง