การพัฒนาการผลิตฟิล์มที่รับประทานได้จากสาหร่ายกลุ่มแมคโครอัลจีกลุ่ม Gracillaria

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exGoson Sumit, exSunit Sawasruksa, "Approach Application of an Edible Film from Gracilaroid, Gracilaria fisheri", The 23rd International Seaweed Symposium (ISS 2019), April 28-May 3, 2019, Jeju, Korea, 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2019, Jeju, Korea สาธารณรัฐเกาหลี